See other templates

Fitxa Benjamí G 2018-2019.

Categoria: Cebllob

 

Descripció: Equip de jugadors que s'iniciien en la pràctica del futbol, algú dels quals demostra bones maneres i a d'altres, s'hi intuiexen. Es tracta de crear hàbit i gust pel futbol per a cercar metes majors. De moment, demostren ganes i il.lusió, els resultats no importaran, però sí l'actitud a l'entrenament i als partits. I sobretot, treballar els nostres valors.

 

Plantilla:  Adrian, Pau, Cristian, Daniel, Jose Simón, Lucas, Pol, Jianan, Guillem i Eudald.

 

Cos tècnic: Marc Gómez i Pol Simon

Delegat:

Entrenaments: Dilluns i divendres, 17:15h

 

 

 

       
                    

Cap Amunt